Apie

Tarnybos oficialus pavadinimas – Biudžetinė įstaiga Vilkaviškio rajono priešgaisrinė tarnyba. Duomenys apie tarnybą, kaip juridinį asmenį, kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188751072. Tarnybos teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip biudžetinė įstaiga, turintis antspaudą su valstybės herbu ir tarnybos pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymais, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais. Tarnyba yra paramos gavėja.