2017 m. finansinis rinkinys

Aiškinamasis raštas prie 2017 m. ataskaitų

1 priedas               2 priedas               3 priedas

4 priedas               5 priedas               6 priedas

7 priedas               8 priedas               9 priedas

10 priedas             11 priedas            12 priedas

FBA 2017               PSA 2017              VRA 2017